9/10 251646 bài đánh giá

bảng treo mẫu vải, Sample hanger, Lab dip, bảng kẹp vải, móc nhựa treo vải,

0906.030.286