Bảng treo mẫu vải Best Pacific

Cỡ chữ

Bảng treo mẫu vải Best Pacific là mẫu rất khác các bảng treo mẫu vải khác ở kích thước, kích thước bảng treo mẫu vải chiều ngàng dài và chiều kẹp vải lại nhỏ, phần in ấn rất đơn giản là in một màu đen. gắn móc nhựa trong.

Sample hanger Best Pacific

móc-nhựa-treo-mẫu-vải-Best-Pacific

Bảng treo mẫu vải Best Pacific

sample-hanger-Best-Pacific

Sản xuất Bảng treo mẫu vải Best Pacific

in-ấn-bảng-treo-mẫu-vải-Best-Pacific

9/10 1173 bài đánh giá
0906.030.286