9/10 39212 bài đánh giá

bảng treo mẫu vải, Sample hanger, Fabric samples, Lab dip, bảng kẹp vải,

0906.030.286